Deutscher Gewerkschaftsbund

Das Beratungsbüro wird gefördert aus Mitteln der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Soziales im Rahmen des Programms BerlinArbeit 

BEB - Poradnia dla pracowników oddelegowanych, korzystających ze swobody przemieszczania się obywateli UE i samozatrudnionych z nieokreślonym statusem zatrudnienia

Pracuje Pan(i) w Berlinie lub w okolicy?

Został(a) Pan(i) oddelegowana do pracy w Niemczech z innego kraju?

Zażądano od Pana(i) otwarcia działalności gospodarczej (Gewerbe)?

Pracuje Pan(i) jako pracownik sezonowy?

Ma Pan(i) pytania dotyczące praw w związku z pracą, na przykład:

  • Jakim przepisom podlega moje zatrudnienie?
  • Jak funkcjonuje moje ubezpieczenie społeczne?
  • Jakich środków BHP mam prawo oczekiwać od mojego pracodawcy?
  • Co robić, jeśli mój pracodawca nie płaci umówionego wynagrodzenia?
  • Jakie wynagrodzenie przysługuje mi faktycznie?
  • Co robić, jeśli dostanę wypowiedzenie?
  • Co znaczy, jeśli otworzę działalność gospodarczą?

Zapraszamy do nas!

Wysłuchamy, udzielimy porady i wsparcia-nieodpłatnie!

BEB Flyer

Flyer-Download

Kontakt: BEB - Poradnia dla pracowników oddelegowanych, korzystających ze swobody przemieszczania się obywateli UE i samozatrudnionych z nieokreślonym statusem zatrudnienia

Kapweg 4 Raum: 082/084/089, 13405 Berlin 

Telefon: 030 21240-145
Fax: 030 21000 6613
3. OG Pokój: 315a / 315 / 316
Email: beratung-eu@dgb.de

Facebook: http://www.facebook.com/BeratungEU


Porad udzielamy w jęzkach:

Język 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
 Piątek
 
10-15
10-18
9-18
9-14
9-12
 
14-18
9-15
9-14
9-11
10-15
10-16
14-18
9-13
9-12
 
14-18
9-15
9-14
9-11
 
 
14-18
 
9-12
10-15
10-18
9-18
9-14
9-12
 
 
14-18
 
9-12

Nach oben